Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne, czyli nie są w stanie nadal regulować swych zobowiązań pieniężnych ( np. nie ma pieniędzy na jednoczesny zakup środków codziennego użycia oraz aby regulować raty pożyczki ). W praktyce sądowej uznaje się, że brak spłaty dwóch lub trzech kolejnych…

@2015

logo-footer

Odwiedź nas na Facebooku: