Wykształcenie

 • 2013 – 2014 Podyplomowe Studia Zamówienia Publiczne Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • 2011 – 2011 Studium z Zamówień Publicznych Apexnet – specjalista ds. zamówień publicznych
 • 2000 – 2004 Aplikacja radcowska, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie – tytuł radcy prawnego
 • 2000 – 2001 Podyplomowe Studium Handlu Zagranicznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • 1994 – 1999 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji – Magister prawa

Doświadczenie zawodowe

1.  Obecnie: Prowadzenie własnej Kancelarii Prawnej

 • Doradztwo w kwestiach prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, obrotu nieruchomościami, prawa pracy
 • Bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych, spółek i przedsiębiorstw z branży medialnej, IT

2. Obecnie: Wspólnik w spółce protektorzy.pl

3. Obecnie: Radca prawny. Centrum Projektów Europejskich

 • Współtworzenie od podstaw Państwowej Jednostki Budżetowej
 • Bieżąca obsługa prawna
 • Przygotowywanie i opiniowanie umów; przygotowywanie opinii prawnych w sprawach; prowadzenie negocjacji
 • Doświadczenie w koordynowaniu działań osób współpracujących w ramach danego przedsięwzięcia a także koordynacja administracyjno-prawna tych działań
 • Zapewnienie zgodności procedur i innych wymaganych przez przepisy działań,
 • Współpraca w realizacji projektów zarządzanych przez CPE

4.  09.2003 – 02.2009 Radca prawny. Biuro Obsługi Prawnej

 • Obsługa prawna klientów kancelarii dużych firm z branży energetycznej
 • Prowadzenie windykacji, zastępstwo procesowe, umowy przyłączeniowe, służebność przesyłu

5.  06.2003 – 08.2003 Asystent radcy prawnego. Kancelaria Radców Prawnych

 • Obsługa prawna klientów kancelarii m.in. dużych firm z branży paliwowej

09.2002 – 05.2003 Asystent radcy prawnego. Kancelaria Radcy Prawnego

 • Obsługa prawna praskich spółdzielni mieszkaniowych

02.2002 – 05.2003 Asystent radcy prawnego. Kancelaria Radcy Prawnego

 • Obsługa prawna dużych firm z branży energetycznej., windykacja należności, zastępstwo procesowe