W procesach sądowych osób poszkodowanych przeciwko firmom ubezpieczeniowym, nie da się nie zauważyć różnicy pomiędzy sprawną strukturą organizacyjną potężnych firm ubezpieczeniowych często o zasięgu nie tyle krajowym co europejskim, a osoba fizyczna która doznała na przykład poważnych obrażeń ciała w wyniku wypadku komunikacyjnego i po raz pierwszy raz staje przed sądem. Dla firmy ubezpieczeniowej jest to rutynowa działalność i kolejna z tysięcy spraw dla osoby fizycznej która ma już za sobą niemałe cierpienie jest to kolejne pełne stresu przeżycie, często pogarszające stan zdrowia. Nie bez znaczenia dla postawy w procesie są zmieniające się przepisy prawa cywilnego materialnego i procesowego, sprawiające szereg trudności zniechęcające do aktywnej postawy w procesie.

Nasza kancelaria zajmuje się wspieraniem osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, za błędy lekarskie, pokrycia kosztów leczenie poszkodowanego i/lub kosztów pogrzebu, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, renty odszkodowawczej z tytułu zwiększonych potrzeb, renty z tytułu utraconego dochodu, odszkodowanie za śmierć członka rodziny, działania osób trzecich organów państwa i innych. Pomagamy im zawsze zdobyć najwyższe odszkodowanie. Prowadzimy negocjacje z towarzystwami ubezpieczeniowymi na etapie postępowania likwidacyjnego, ustalamy odpowiedzialnego, gromadzimy dokumentację a w przypadku niepowodzenia negocjacji/ mediacji kierujemy sprawy do sądu.

Poprzez nasze doświadczenie i tego procedurę uzyskujemy dla swoich klientów dużo wyższe odszkodowania niż te proponowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe w możliwie najkrótszym czasie. Ubezpieczyciele jak o strona pozwana najczęściej nie są zainteresowani zakończeniem procesu i starają sie wykorzystać każdą procesową sposobność aby uczynić poszkodowanemu tę drogę jak najtrudniejszą aby finalnie zgodził się na przykład na zawarcie ugody, niekoniecznie tak korzystnej jak wyrok sądowy.

Priorytet naszej kancelarii to współpraca z Klientami, spełnianie jego wymagań i oczekiwań oraz zawsze niczym nie zmącona komunikacja pomiędzy nami a Klientem. Nie jesteśmy taką kancelarią odszkodowawczą jakich setki na rynku i dla których Klienci to tylko statystyki kalkulacja dochodu. Dla naszego zespołu dochodzenie odszkodowań w Państwa w imieniu, to misja nie statystyka. Czekamy na Ciebie, zaufaj nam, pomożemy.