Wynagrodzenie za usługi świadczone w zakresie pomocy prawnej jest ustalane indywidualnie z każdym Klientem w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy radcy prawnego.

Stawki minimalne wynagrodzenia radcy prawnego określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. Nr 163 poz. 1349 z późn. zm.).

Kancelaria stosuje następujące systemy rozliczeń:

  •  system wynagrodzenia indywidualnego:
    – wynagrodzenie jest ustalane oddzielnie dla każdej ze zleconych usług;
  •  system wynagrodzenia ryczałtowego stosowany przy zleceniu stałej obsługi prawnej,
    – wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną;
  •  system z premią za sukces
    -w przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy.