Nie zamierzamy w tym miejscu wyjaśniać czym jest rozwód, gdyż ci z Państwa którzy tu trafiliście doskonale o tym wiedzą.
Obowiązująca w polskim prawie zasada trwałości małżeństwa nie jest tożsama ze skrajną zasadą nierozerwalności związku małżeńskiego przyjętą w prawie kanonicznym. W świetle prawa polskiego rozwody są niepożądane, ale w określonych sytuacjach są dopuszczalne, jako tzw. mniejsze zło, niż sztuczne podtrzymywanie związków małżeńskich nie spełniających swych funkcji społecznych.

Prawo nasze przyjęło rozwiązanie, w myśl którego rozwód jest możliwy jeśli nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. O rozwodzie więc, jako o definitywnym końcu małżeństwa orzeka sąd w procesie w ramach tzw. postępowania odrębnego.

W skład zespołu naszej kancelarii wchodzą praktycy mający bogate doświadczenie w tego typu postępowaniach, których przeprowadziliśmy ich dziesiątki. W tym miejscu pragnę podkreślić, iż wszystkie sprawy poza jedną zakończyły się zgodnie z treścią żądania Klienta przedstawionego w trakcie procesu. Tak na marginesie- w trakcie tej jednej sprawy małżonkowie się pogodzili.

Nasza duża praktyka daje gwarancję zabezpieczenia wszelkich interesów klientów i ogranicza do minimum, przy uwzględnieniu terminów w warszawskich sądach, procedurę rozwodową.

Mając na uwadze, że wszystkie prawy rodzinne są najbardziej stresującymi i wzbudzającymi silne emocje, a małżonkowie kierując się emocjami mogą często doprowadzić do niekorzystnych dla siebie rozstrzygnięć, prowadząc Klientów przez całą prawem przewidzianą procedurę, staramy się uczynić to w miarę bezstresowo i bezpiecznie dla nich.

Pracownicy kancelarii prowadzą sprawy  rozwodowe, oraz pozostałe związane z tym zagadnieniem, takie jak: separacje, powierzenie opieki na małoletnimi dziećmi, ustalenie kontaktów z dziećmi, alimenty na dzieci, współmałżonka czy też późniejsze sprawy podziału majątku dorobkowego małżonków i wiele innych z prawa rodzinnego.

Jeśli planujesz się rozwieść, twój współmałżonek złożył już pozew lub po prostu potrzebujesz porady zadzwoń do naszej kancelarii a możesz być pewien, że pomożemy. Służymy na każdym etapie fachową pomocą proponując rozwiązania najlepsze dla Ciebie. Udzielimy Ci niezbędnych informacji naświetlając całokształt sprawy, dając wyobrażenie, co do samego przebiegu sprawy jak i późniejszego kształtu stosunków tak rodzinnych jak i prawnych czy finansowych.

Jesteśmy po to, by Ci pomóc, zadzwoń.