Z dniem 31 grudnia 2014r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę Prawo upadłościowe i naprawcze, w zakresie postępowania upadłościowego osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Jest to tzw. upadłość konsumencka dla osób fizycznych które stały się niewypłacalne, czyli nie są w stanie nadal regulować swych zobowiązań pieniężnych (np. rat kredytu). W praktyce sądowej uznaje się, że brak spłaty dwóch lub trzech kolejnych rat kredytu jest już dowodem przemawiającym za niewypłacalnością. Nowe uregulowania, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom tych osób, których sytuacja materialna stała się, wskutek błędnie podejmowanych decyzji dramatyczna.

Nowe przepisy są bardziej liberalne od poprzednich, nie stanowią jednak automatyzmu w ogłaszaniu upadłości. Upadłość ta jest nadal postępowaniem sądowym wymagającym rzetelnego i kompletnego wniosku zawierającego szereg dokumentów, którymi to konsument musi spełnić szereg przesłanek ocenianych przez tenże sąd. Wniosek jest pismem procesowym które winno zawierać ściśle określone elementy. Błędnie sporządzony wniosek to najczęstsza przyczyna problemów z wszczęciem postępowania upadłościowego

Zespół kancelarii Mroczek i Partnerzy pomaga swym Klientom w podjęciu świadomej decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, w przygotowaniu poprawnego, bez braków formalnych wniosku. Koniecznym jest także wskazanie okoliczności uzasadniających wniosek i ich uprawdopodobnienie, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze oraz przemawia za pozytywnym rozpoznaniem wniosku przez sąd, co również czynimy.

Umożliwiamy Klientom złapanie tzw. „drugiego oddechu” poprzez redukcję lub umorzenie ich zobowiązań i całkowite zwolnienie z długów, porzucenie pętli zobowiązań oraz ponowny start z czystym kontem. Fachowa analiza stanu majątkowego, stanu zobowiązań klienta, jego późniejsze reprezentowanie w postępowaniu upadłościowym oraz wobec wierzycieli, negocjowanie w jego imieniu warunków spłaty zobowiązań to tylko niektóre z czynności jakie podejmujemy.

Naszym zdaniem jedna z najważniejszych spraw, mających kluczowe znaczenie na przyszłość dla Klientów, jest zabezpieczenie ich potrzeb mieszkaniowych, co przyświeca zawsze naszym działaniom.

Aby całe postępowanie przeprowadzić sprawnie szybko i rzetelnie, skontaktuj się z nami, dzwoń 501 219 214 lub 660 504 224

Upadłość konsumencka – aktualności: